OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amsulgen

Amisulpridum
N05AL05 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - benzamidy
tabletki 100 mg
- rej. 22283

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 106695
Rp na receptę
05909991208257
30 tabl.
ID: 106697
Rp na receptę
05909991208271
30 tabl. (1 x 30)
ID: 106696
Rp na receptę
05909991208264
50 tabl.
ID: 106698
Rp na receptę
05909991208288
60 tabl.
ID: 106699
Rp na receptę
05909991208295
60 tabl. (1 x 60)
ID: 106700
Rp na receptę
05909991208301
90 tabl.
ID: 106701
Rp na receptę
05909991208318
100 tabl.
ID: 106702
Rp na receptę
05909991208325
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.34 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.