OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amsulgen

Amisulpridum
N05AL05 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - benzamidy
tabletki 200 mg
- rej. 22284

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 106703
Rp na receptę
05909991208332
30 tabl.
ID: 106704
Rp na receptę
05909991208349
30 tabl. (1 x 30)
ID: 106705
Rp na receptę
05909991208356
50 tabl.
ID: 106706
Rp na receptę
05909991208363
60 tabl.
ID: 106707
Rp na receptę
05909991208370
60 tabl. (1 x 60)
ID: 106708
Rp na receptę
05909991208387
90 tabl.
ID: 106709
Rp na receptę
05909991208394
100 tabl.
ID: 106710
Rp na receptę
05909991208400
120 tabl.
ID: 106711
Rp na receptę
05909991208417
150 tabl.
ID: 106712
Rp na receptę
05909991208424
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.