OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amsulgen

Amisulpridum
N05AL05 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - benzamidy
tabletki 400 mg
- rej. 22285

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 106719
Rp na receptę
05909991208493
30 tabl.
ID: 106714
Rp na receptę
05909991208448
30 tabl. (1 x 30)
ID: 106713
Rp na receptę
05909991208431
50 tabl.
ID: 106715
Rp na receptę
05909991208455
60 tabl.
ID: 106716
Rp na receptę
05909991208462
90 tabl.
ID: 106717
Rp na receptę
05909991208479
100 tabl.
ID: 106718
Rp na receptę
05909991208486
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.