OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cladribine Mylan

Cladribinum
L01BB04 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi puryn
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 22303

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 106790
Lz lecznictwo zamknięte
05909991209070
7 fiol. 10 ml
ID: 106789
Lz lecznictwo zamknięte
05909991209063
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.