OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Flebromax bez cukru

Bromhexini hydrochloridum
R05CB02 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
syrop 4 mg/5 ml
- rej. 22362

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 120 ml
ID: 106813
OTC bez recepty
05909991214876
1 butelka 200 ml
ID: 106814
OTC bez recepty
05909991214883
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.