OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


GalliaPharm

Germanium (68GE) chloridum/Galium (68Ga) chloridum
V09X (V09X?)-
generator radionuklidu 0,74 - 1,85 GBq
- rej. 22311

Opakowanie handloweWydawanie
1 generator + zestaw do elucji
ID: 106844
Lz lecznictwo zamknięte
05909991209520
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.