OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oxycodone Molteni

Oxycodoni hydrochloridum
N02AA05 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml
- rej. 23408

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 20 ml
ID: 117498
Rpw środki odurzające
05909991292102
4 amp. 20 ml
ID: 117499
Rpw środki odurzające
05909991292119
5 amp. 1 ml
ID: 117500
Rpw środki odurzające
05909991292126
5 amp. 2 ml
ID: 117501
Rpw środki odurzające
05909991292133
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.