OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oxycodone Molteni

Oxycodoni hydrochloridum
N02AA05 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
roztwór do wstrzykiwań i infuzji 50 mg/ml
- rej. 23409

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 1 ml
ID: 117502
Rpw środki odurzające
05909991292140
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.