OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Epoetin alfa Hexal

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 20 000 j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 131642
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 106996
Rpz recepty specjalne
05909990737741
4 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 106997
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 131643
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 106998
Rpz recepty specjalne
05909990737758
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.