OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Radio-Flu

Natrii fluoridum
V09IX06 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 0,1-4 GBq/ml
- rej. 22309

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 107014
Lz lecznictwo zamknięte
05909991210441
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.