OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bedicort salic

Betamethasonum + Acidum salicylicum
D07XC01 Kotykosteroidy stosowane miejscowo - silnie działające (grupa III) + inne połączenia
roztwór na skórę (0,5 mg + 20 mg)/g
- rej. 22355

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 ml
ID: 107037
Rp na receptę
05909991210656
1 butelka 50 ml
ID: 107038
Rp na receptę
05909991210663
1 butelka 60 ml
ID: 107039
Rp na receptę
05909991210670
1 butelka 100 ml
ID: 107036
Rp na receptę
05909991210649
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.