OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


NanoScan

Albumina osocza ludzkiego w postaci nanokoloidu
V09DB01 (V09D?)-
zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego 0,5 mg w 1000 ml
- rej. 22470

Opakowanie handloweWydawanie
6 fiol.
ID: 108577
Lz lecznictwo zamknięte
05909991223410
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.