OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Berinert 1500

Inhibitor C1-esterazy, ludzki
B02AB03 Leki przeciwkrwotoczne - inhibitory proteinazy hamujące fibrynolizę
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m./ml
- rej. 22352

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 3 ml + 1 zestaw do podawania
ID: 107359
Rp na receptę
05909991213053
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.