OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Holoclar

Autologiczne komórki ludzkiego nabłonka rogówki, ekspandowane ex vivo
S01XA19 Leki okulistyczne różne
tkanka zastępcza żywa 79 000 - 316 000 komórek/cm2
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw
ID: 107411
Rpz recepty specjalne
05909991256135
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.