OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Beriate 250

Factor VIII coagulationis humanus
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 250 j.m.
- rej. 22396

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 2,5 ml
ID: 107439
Rp na receptę
05909991213640
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.