OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ropivacaine BioQ

Ropivacaini hydrochloridum
N01BB09 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 24685

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 250 ml
ID: 127814
Lz lecznictwo zamknięte
05909991369996
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.