OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Linezolid Infomed

Linezolidum
J01XX08 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 22918

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 300 ml
ID: 113583
Lz lecznictwo zamknięte
05909991256289
10 worków 300 ml
ID: 113584
Lz lecznictwo zamknięte
05909991256296
25 worków 300 ml
ID: 113585
Lz lecznictwo zamknięte
05909991256302
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.