OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Metotreksat Accord

Methotrexatum
L01BA01 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi kwasu foliowego
roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml
- rej. 24045

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 122669
Rpz recepty specjalne
05909991333393
1 fiol. 20 ml
ID: 122667
Rpz recepty specjalne
05909991333379
1 fiol. 40 ml
ID: 122668
Rpz recepty specjalne
05909991333386
10 fiol. 20 ml
ID: 122670
Rpz recepty specjalne
05909991333409
10 fiol. 40 ml
ID: 122671
Rpz recepty specjalne
05909991333416
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.