OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Metotreksat Accord

Methotrexatum
L01BA01 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi kwasu foliowego
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg/ml
- rej. 24046

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 122673
Rpz recepty specjalne
05909991333430
1 fiol. 10 ml
ID: 122675
Rpz recepty specjalne
05909991333454
1 fiol. 50 ml
ID: 122674
Rpz recepty specjalne
05909991333447
5 fiol. 5 ml
ID: 122678
Rpz recepty specjalne
05909991333485
5 fiol. 10 ml
ID: 122676
Rpz recepty specjalne
05909991333461
5 fiol. 50 ml
ID: 122677
Rpz recepty specjalne
05909991333478
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.