OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Advil Zatoki

Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum
M01AE51;R01BA52 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki powlekane 200 mg + 30 mg
- rej. 22369

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 107736
OTC bez recepty
05909991216115
4 tabl.
ID: 107737
OTC bez recepty
05909991216122
10 tabl.
ID: 107738
OTC bez recepty
05909991216139
12 tabl.
ID: 107739
OTC bez recepty
05909991216146
20 tabl.
ID: 107740
OTC bez recepty
05909991216153
24 tabl.
ID: 107741
OTC bez recepty
05909991216160
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.