OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Irinotecan Accord

Irinotecani hydrochloridum trihydricum
L01XX19 Leki przeciwnowotworowe - różne
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej. 23432

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 117707
Lz lecznictwo zamknięte
05055565731321
1 fiol. 5 ml
ID: 117709
Lz lecznictwo zamknięte
05055565731338
1 fiol. 15 ml
ID: 117708
Lz lecznictwo zamknięte
05055565731345
1 fiol. 25 ml
ID: 117706
Lz lecznictwo zamknięte
05055565731352
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.