OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibuprom dla dzieci

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
zawiesina doustna 100 mg/5 ml
- rej. 22393

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 107937
OTC bez recepty
05909991217730
1 butelka 150 ml
ID: 107938
OTC bez recepty
05909991217747
1 butelka 200 ml
ID: 107939
OTC bez recepty
05909991217754
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.