OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Addiphos

Kalii dihydrogenophosphas + Dinatrii phosphas dihydricus + Kalii hydroxidum
B05XA Płyny dożylne uzupełniające - elektrolitowe
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (170,1 mg + 133,5 mg + 14 mg)/ml
- rej. 201/15

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. 20 ml
ID: 108004
Lz lecznictwo zamknięte
05909991218256
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.