OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03AX01 (B03A?)-
roztwór do wstrzykiwań 20000 j.m./0,5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 108205
Rpz recepty specjalne
05909990738533
1 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 108204
Rpz recepty specjalne
05909990845002
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
ID: 108207
Rpz recepty specjalne
05909990738540
4 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 108206
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,5 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 108208
Rpz recepty specjalne
05909990845071
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.