OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Binocrit

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 30000 j.m./0,75 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,75 ml
ID: 108210
Rpz recepty specjalne
05909990738557
1 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 108209
Rpz recepty specjalne
05909990845088
4 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 108211
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 0,75 ml
ID: 108213
Rpz recepty specjalne
05909990738564
6 amp.-strzyk. 0,75 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 108212
Rpz recepty specjalne
05909990845095
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.