OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Opdivo

Nivolumabum
L01XC17 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 24 ml
ID: 131767
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 4 ml
ID: 108260
Rpz recepty specjalne
05909991220501
1 fiol. 10 ml
ID: 108261
Rpz recepty specjalne
05909991220518
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.