OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Belsanor

Solifenacini succinas
G04BD08 Leki urologiczne - przeciwskurczowe
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 22549

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 109296
Rp na receptę
05909991228576
100 tabl.
ID: 109297
Rp na receptę
05909991228583
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.