OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Belsanor

Solifenacini succinas
G04BD08 Leki urologiczne - przeciwskurczowe
tabletka powlekana 10 mg
- rej. 22550

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 109298
Rp na receptę
05909991228590
100 tabl.
ID: 109299
Rp na receptę
05909991228606
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.