OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Axia Conti

Ethinylestradiolum + Drospirenonum
G03AA12 Hormonalne środki antykoncepcyjne - progestageny i estrogeny zawierajace stałe dawki
tabletki powlekane 0,02 mg + 3 mg
- rej. 22554

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 113594
Rp na receptę
05906414000764
84 tabl.
ID: 109468
Rp na receptę
05906414000917
168 tabl.
ID: 109469
Rp na receptę
05906414000924
364 tabl.
ID: 109470
Rp na receptę
05906414000931
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.