OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aripiprazole Teva

Aripiprazolum
N05AX12 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - różne
tabletki 15 mg
- rej. 22774

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl. w blistrze
ID: 111761
Rp na receptę
05909991244330
7 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 111771
Rp na receptę
05909991244439
14 tabl. w blistrze
ID: 111762
Rp na receptę
05909991244347
14 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 111772
Rp na receptę
05909991244446
28 tabl. w blistrze
ID: 111763
Rp na receptę
05909991244354
28 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 111773
Rp na receptę
05909991244453
30 tabl.
ID: 111764
Rp na receptę
05909991244361
49 tabl.
ID: 111765
Rp na receptę
05909991244378
56 tabl. w blistrze
ID: 111766
Rp na receptę
05909991244385
56 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 111774
Rp na receptę
05909991244460
60 tabl.
ID: 111767
Rp na receptę
05909991244392
98 tabl. w blistrze
ID: 111768
Rp na receptę
05909991244408
98 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 111775
Rp na receptę
05909991244477
100 tabl. w blistrze
ID: 111770
Rp na receptę
05909991244422
100 tabl. w butelce
ID: 111769
Rp na receptę
05909991244415
Wyświetliłem 15 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.18 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.