OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Panzyga

Immunoglobulinum humanum normale
J06BA02 Immunoglobuliny ludzkie (nieswoiste)
roztwór do infuzji 100 mg/ml
- rej. 23068

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 114876
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268497
1 butelka 60 ml
ID: 114877
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268503
1 butelka 100 ml
ID: 114875
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268480
1 butelka 200 ml
ID: 114874
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268473
1 butelka 300 ml
ID: 114872
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268459
1 fiol. 10 ml
ID: 114873
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268466
1 fiol. 25 ml
ID: 114878
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268510
3 butelki 100 ml
ID: 114880
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268534
3 butelki 200 ml
ID: 114879
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268527
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.