OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Orfadin

Nitisinonum
A16AX04 Leki działajace na przewód pokarmowy i metabolizm - różne
zawiesina doustna 4 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 90 ml
ID: 108394
Rpz recepty specjalne
05909991221751
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.