OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Soluvit N

Produkt witaminowy
B05XC Płyny dożylne uzupełniające - witaminy
proszek do sporządzania roztworu do infuzji -
- rej. 241/15

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol.
ID: 108435
Lz lecznictwo zamknięte
05909991221973
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.