OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Natlinez

Linezolidum
J01XX08 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
roztwór do infuzji 2 mg/ml
- rej. 22731

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 300 ml
ID: 111281
Lz lecznictwo zamknięte
05909991240325
2 worki 300 ml
ID: 111282
Lz lecznictwo zamknięte
05909991240332
5 worków 300 ml
ID: 111283
Lz lecznictwo zamknięte
05909991240349
10 worków 300 ml
ID: 111284
Lz lecznictwo zamknięte
05909991240356
20 worków 300 ml
ID: 111285
Lz lecznictwo zamknięte
05909991240363
25 worków 300 ml
ID: 111286
Lz lecznictwo zamknięte
05909991240370
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.