OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bendamustyna medac

Bendamustini hydrochloridum
L01AA09 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
- rej. 23457

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 25 mg
ID: 117859
Rp na receptę
05909991295004
1 fiol. 100 mg
ID: 117858
Rp na receptę
05909991294991
5 fiol. 25 mg
ID: 117860
Rp na receptę
05909991295011
5 fiol. 100 mg
ID: 117861
Rp na receptę
05909991295028
10 fiol. 25 mg
ID: 117862
Rp na receptę
05909991295035
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.