OTC bez recepty   Rp na receptÍ   Rpz recepty specjalne   Rpw úrodki odurzajĻce   Lz lecznictwo zamkniÍte  


Alergimed

Levocetirizini dihydrochloridum
R06AE09 Leki przeciwhistaminowe dzia≥ajĻce ogůlnie - pochodne piperazyny
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 22520

Opakowanie handloweWydawanie
1 tabl.
ID: 108636
Rp na receptÍ
05909991223946
2 tabl.
ID: 108637
Rp na receptÍ
05909991223953
4 tabl.
ID: 108638
Rp na receptÍ
05909991223960
5 tabl.
ID: 108639
Rp na receptÍ
05909991223977
7 tabl.
ID: 108640
Rp na receptÍ
05909991223984
10 tabl.
ID: 108641
Rp na receptÍ
05909991223991
14 tabl.
ID: 108642
Rp na receptÍ
05909991224004
15 tabl.
ID: 108643
Rp na receptÍ
05909991224011
20 tabl.
ID: 108644
Rp na receptÍ
05909991224028
21 tabl.
ID: 108645
Rp na receptÍ
05909991224035
28 tabl.
ID: 108646
Rp na receptÍ
05909991224042
30 tabl.
ID: 108647
Rp na receptÍ
05909991224059
40 tabl.
ID: 108648
Rp na receptÍ
05909991224066
50 tabl.
ID: 108649
Rp na receptÍ
05909991224073
56 tabl.
ID: 108650
Rp na receptÍ
05909991224080
60 tabl.
ID: 108651
Rp na receptÍ
05909991224097
70 tabl.
ID: 108652
Rp na receptÍ
05909991224103
80 tabl.
ID: 108653
Rp na receptÍ
05909991224110
90 tabl.
ID: 108654
Rp na receptÍ
05909991224127
98 tabl.
ID: 108655
Rp na receptÍ
05909991224134
100 tabl.
ID: 108656
Rp na receptÍ
05909991224141
112 tabl.
ID: 108657
Rp na receptÍ
05909991224158
120 tabl.
ID: 108658
Rp na receptÍ
05909991224165
Wyúwietli≥em 23 dostÍpnych opakowaŮ tego leku.

UlotkaInformacje na opakowaniuCharakterystykaRyzykoCSIOZ


0.1 s ∑ Serwis dla uŅytkownikůw programu Gabinet JZKģ, zwiĻzanych zawodowo z ochronĻ zdrowia. WiÍcej informacji.