OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Arthryl

Glucosamini sulfas
M01AX05 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - inne niesteroidowe
proszek do sporządzania roztworu doustnego 1500 mg
- rej. 278/15

Opakowanie handloweWydawanie
20 sasz.
ID: 108679
Rp na receptę
05909991224301
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.