OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Repatha

Evolocumabum
C10AX13 Środki obniżające poziom cholesterolu i trójglicerydów - różne
roztwór do wstrzykiwań 140 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 108684
Rpz recepty specjalne
05909991224356
1 wstrzykiwacz
ID: 108685
Rpz recepty specjalne
05909991224363
2 wstrzykiwacze
ID: 108686
Rpz recepty specjalne
05909991224370
3 wstrzykiwacze
ID: 108687
Rpz recepty specjalne
05909991224387
6 wstrzykiwaczy
ID: 108688
Rpz recepty specjalne
05909991224394
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.