OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bibloc

Bisoprololi fumaras
C07AB07 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 343/15

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 108940
Rp na receptę
05909991226084
56 tabl.
ID: 108941
Rp na receptę
05909991226091
84 tabl.
ID: 108942
Rp na receptę
05909991226107
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.