OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Cordarone

Amiodaroni hydrochloridum
C01BD01 Przeciwarytmiczne, klasa III
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml
- rej. 355/15

Opakowanie handloweWydawanie
6 amp. 6 ml
ID: 109047
Lz lecznictwo zamknięte
05909991226886
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.