OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Agen 10

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 10 mg
- rej. 365/15

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 109058
Rp na receptę
05909991226909
60 tabl.
ID: 109059
Rp na receptę
05909991226916
90 tabl.
ID: 109060
Rp na receptę
05909991226923
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.