OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alepton

Acidum acetylsalicylicum
B01AC06 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki dojelitowe 160 mg
- rej. 23199

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 115784
OTC bez recepty
05909991275884
60 tabl.
ID: 115785
OTC bez recepty
05909991275891
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.