OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ristempa

Pegfilgrastimum
L03AA13 Leki pobudzające układ odpornościowy - cytokiny
roztwór do wstrzykiwań 6 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
ID: 109202
Rpz recepty specjalne
05909991284459
1 amp.-strzyk. 0,6 ml (blister)
ID: 109201
Rpz recepty specjalne
05909991284442
1 amp.-strzyk. 0,6 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 109203
Rpz recepty specjalne
05909991284466
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.