OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tlen medyczny skroplony SIAD

Oxygenium
V03AN01 Gazy medyczne
gaz medyczny, skroplony 99,5 %
- rej. 22976

Opakowanie handloweWydawanie
1 cysterna 8138 l
ID: 114151
Lz lecznictwo zamknięte
08595250388067
1 cysterna 22742 l
ID: 128174
Lz lecznictwo zamknięte
08595250388098
1 cysterna 23205 l
ID: 124905
Lz lecznictwo zamknięte
08595250388081
1 cysterna 23525 l
ID: 114152
Lz lecznictwo zamknięte
08595250388012
1 cysterna 23680 l
ID: 114153
Lz lecznictwo zamknięte
08595250388050
1 cysterna 23961 l
ID: 114154
Lz lecznictwo zamknięte
08595250388074
1 cysterna 24511 l
ID: 114155
Lz lecznictwo zamknięte
08595250388029
1 cysterna 24593 l
ID: 114156
Lz lecznictwo zamknięte
08595250388043
1 cysterna 28005 l
ID: 114157
Lz lecznictwo zamknięte
08595250388036
1 zbiornik kriogeniczny 230 l (4 bary)
ID: 114158
Lz lecznictwo zamknięte
08595250387442
1 zbiornik kriogeniczny 230 l (24 bary)
ID: 114159
Lz lecznictwo zamknięte
08595250387459
1 zbiornik kriogeniczny 600 l (4 bary)
ID: 114160
Lz lecznictwo zamknięte
08595250387640
1 zbiornik kriogeniczny 600 l (24 bary)
ID: 114161
Lz lecznictwo zamknięte
08595250387657
Wyświetliłem 13 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.