OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Hypnomidate

Etomidatum
N01AX07 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
- rej. 399/15

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 10 ml
ID: 109283
Lz lecznictwo zamknięte
05909991228453
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.