OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Delmosart

Methylphenidati hydrochloridum
N06BA04 Leki psychostymulujące i nootropowe - sympatykomimetyki działające ośrodkowo
tabletka o przedłużonym uwalnianiu 18 mg
- rej. 23792

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 120731
Rpw środki odurzające
05909991318420
90 tabl.
ID: 120732
Rpw środki odurzające
05909991318437
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.