OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Delmosart

Methylphenidati hydrochloridum
N06BA04 Leki psychostymulujące i nootropowe - sympatykomimetyki działające ośrodkowo
tabletka o przedłużonym uwalnianiu 27 mg
- rej. 23793

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 120733
Rpw środki odurzające
05909991318444
100 tabl.
ID: 120734
Rpw środki odurzające
05909991318451
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.