OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Delmosart

Methylphenidati hydrochloridum
N06BA04 Leki psychostymulujące i nootropowe - sympatykomimetyki działające ośrodkowo
tabletka o przedłużonym uwalnianiu 54 mg
- rej. 23795

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 120738
Rpw środki odurzające
05909991318499
100 tabl.
ID: 120739
Rpw środki odurzające
05909991318505
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.