OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Akraz

Drospirenonum + Ethinylestradiolum
G03AA12 Hormonalne środki antykoncepcyjne - progestageny i estrogeny zawierajace stałe dawki
tabletki 3 mg + 0,02 mg
- rej. 22770

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 112120
Rp na receptę
05909991247713
84 tabl.
ID: 112121
Rp na receptę
05909991247720
168 tabl.
ID: 112122
Rp na receptę
05909991247737
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.