OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Podtlenek azotu SIAD

Dinitrogenii oxidum
N01AX13 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne
gaz medyczny, skroplony 100% v/v
- rej. 23145

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 10 l
ID: 115577
Lz lecznictwo zamknięte
08595250392088
1 butla 40 l
ID: 115578
Lz lecznictwo zamknięte
08595250392156
1 butla 50 l
ID: 115579
Lz lecznictwo zamknięte
08595250392163
16 butli 50 l
ID: 115580
Lz lecznictwo zamknięte
08595250392316
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.